תקנון אתר

תקנון

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט שי ושלט (להלן: "האתר"). האתר הינו חנות וירטואלית ומשמש כקניון אלקטרוני לרכישת מוצרים ע"י ציבור הגולשים בישראל. בעלת האתר ומפעילה הנה שי ושלט (להלן: "מפעיל האתר").

 1. כללי

א. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה כמשתמע.

ב.  המבצע פעולה כלשהי באתר (להלן: "המשתמש") מצהיר כי קרא, הבין והסכים לתקנון האתר וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הנוגעות בהפרת התחייבות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון זה וכללי השתתפות אלו. גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים או שירותים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמת המשתמש לקבל ולנהוג לפי התקנון.

 • אופן המכירה של מוצרי האתר
  • שי ושלט מאפשרת לך לרכוש את מוצריה באמצעות האתר, בדרך נוחה, מהירה וקלה. ניתן לראות את תמונות המוצרים ותאור קצר ותמציתי של המוצר המוצע. לפרטים מפורטים של המוצר אפשר לקבל ע"י התקשרות טלפונית או פניה בדואר אלקטרוני.
  • התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלק או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל. נפלה טעות קולמוס בתיאור מוצר או שירות כלשהו, לא יחייב הדבר את שי ושלט, כמו כן יש לקחת בחשבון שישנה סבירות גבוהה לסטיית צבעים של תצוגת המסך, למוצר בפועל
  • צבע החריטה נקבע לפי חומר הגלם והציפוי ממנו מיוצר המוצר (פרט לעט פרקר סטנדרטית נוסטלגית שבה צבע החריטה בהתאם לצבע העט שחור או לבן)
  • סוג הפונט, הגודל, והמיקום תלוי בסוג המוצר, ויעשה כפי הבנתה המקצועית של שי ושלט,
  • צבע מכשיר החותמת הוא באקראי, אלא אם כן צוין אחרת

אין שי ושלט אחראית למקרה בו לא יהיה במלאי את צבע מכשיר החותמת שצוין ע"י הלקוח ותשלח צבע חילופי מתאים הקיים במלאי

ו. כל הסכומים והמחירים המוצגים בדפי המכירה השונים כוללים מע"מ במידה וחל תשלום מע"מ על העסקה לפי כל דין, אלא אם צויין מפורשות אחרת.

ז. השלמת הליך המכירה מותנה באישור בכך שהמוצר המבוקש קיים במלאי החברה בעת השלמת הליך הקניה. במידה והמוצר לא קיים תשלח הודעה ללקוח באמצעות האינטרנט. במקרה כזה יזוכה מבצע הפעולה באופן מיידי בסכום ששולם. החברה לא תהיה אחראית לנזק ישיר או עקיף שייגרם למבצע הפעולה עקב אי קבלת המוצר המבוקש עקב חוסר במלאי.

 • תשלום ואספקה

א. טרם ביצוע הזמנה של מוצר (להלן: "הפעולה") נדרש תחילה המשתמש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מספר כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות ופרטים נוספים אם וככל שידרשו. בשלב זה הופך המשתמש למבצע הפעולה (להלן: "מבצע הפעולה"). כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה. הרשמתך לאתר מהווה את הסכמתך לפתיחת חשבון לקוח והצטרפות לרשימת הדיוור של האתר.

ב.  מיד לאחר ביצוע הפעולה ייבדקו  פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה. במידה ואושרה, תירשם ההזמנה במערכת האתר. כמו כן יישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה בתוך 48 שעות מסיום הליך המכירה. חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי.

דע: הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים ע"פ דין.

ג. במידה והעסקה לא אושרה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה ע"י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור תוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, שי ושלט תהא זכאית לבטל את ההזמנה.

ד. במקרה בו בחר מבצע הפעולה שלא למסור את פרטי כרטיס האשראי באתר, אלא באמצעות הטלפון, יצור עימו נציג משי ושלט קשר טלפוני לצורך קבלת פרטי האשראי. הפעולה תחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י מבצע הפעולה ואישור חברת האשראי לביצוע העסקה ע"י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד קבלת פרטי האשראי ואישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. יובהר ויודגש כי היה ומבצע הפעולה בחר באפשרות לפיה נציג שי ושלט יצור עימו קשר טלפוני לצורך קבלת פרטי האשראי, והלקוח לא השיב לפניה הטלפונית ו/או לדואר האלקטרוני של החברה תוך 7 ימים ממועד הפניה, תתבטל ההזמנה מאליה.

 • אספקה/הובלה

א. שי ושלט תידאג לאספקת כל מוצר הנרכש על ידי מבצע הפעולה באתר לכתובת בישראל, שהוקלדה ע"י הלקוח בעת ההזמנה, תוך 14 ימי עסקים, אלא אם כן צויין אחרת באתר. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה בטחונית, שי ושלט תהא רשאית להעמיד את המוצרים לרשות מבצע הפעולה במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עימו מראש. זמני אספקת המוצרים/שירותים כפי שאלה מצויינים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים. (ימי א'-ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג). הזמנות המתקבלות אחרי השעה 12.00 בצהרים נחשבות כהתקבלו בבוקר יום העסקים הבא.

ב. החברה לא תהא אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה לרבות שביתות, השבתות וכיוצ"ב. בכל מקרה תוגבל אחריותה של שי ושלט בקשר עם איחורים, עיכובים או כשלים באספקת מוצרים או שירותים שנרכשו באתר לנזקים ישירים ככל שייגרמו עקב מעשה או מחדל של שי ושלט  או מי מטעמה ובהיקף שלא יעלה על מחיר המוצר או השירות שנרכשו על ידי מבצע הפעולה. שי ושלט  ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שיגרם למבצע הפעולה של כל איחור, עיכוב או כשל באספקת מוצר או שירות- תהא עילת התביעה אשר תהא- לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

ג. דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל. הובלה חריגה משמעותה הובלה לקומות גבוהות ללא אפשרות להוביל באמצעות מעלית ו/או הובלה הדורשת כח אדם נוסף ו/או אמצעים מיוחדים. במקרה של הובל חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל שי ושלט תהא רשאית לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה.

ד. שי ושלט מבצעת את המשלוחים באמצעות רשות הדואר (דואר שליחים). התקנון של רשות הדואר לישראל יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות האתר, ויחייב כל מציע. יודגש, משלוח באמצעות שליח ייעשה עד הבית, מלבד ביישובים קהילתיים, כפרים, קיבוצים וכיוצ"ב, עשוי המוצר להיות מסופק לסניף הדואר הקרוב ליישוב או למזכירות היישוב וכיוצ"ב, ותתקבל הודעה על כך בבית הלקוח.

ה. אחריות על נכונות פרטי הכתובת למשלוח הינה על הלקוח

דע: אם בעת ההזמנה תמסור פרטי זיהוי שגויים, לא נוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך. במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה בשל פרטים מוטעים שמסרת, תחויב בתשלום בגין דמי הטיפול והמשלוח. אנא הקפד למלא פרטים מדויקים, מלאים ועדכניים.

ו. בהזמנת משלוח של שליח עד הבית, על הלקוח להיות זמין בטלפון מול השליח – על מנת שהמשלוח יסופק לו בזמן

ז. מבצע הפעולה יהיה רשאי לאסוף את המוצר מחנות שי ושלט בבית שמש ללא דמי משלוח. הרוכש יציין במקום הייעודי במהלך תהליך הרכישה כי ברצונו לבצע איסוף עצמי של המוצר. איסוף המוצר חייב להתבצע בתוך 14 ימי עסקים מיום אישור ההזמנה.

ח. יובהר ויודגש, מקום ביצוע העסקה, לכל דבר ועניין, ייחשב כמקום מושבו של הספק, גם במקרה בו בחר לקוח שזכה במכירה או רכש מוצר, לקבל את המוצר בדואר או באמצעות השליח.

ט. בכל מקרה של בקשה לביטול עסקה שלא עקב פגם במוצר, או עקב אי התאמה בין המוצר או בין השירות לבין הפרטים שנמסרו לך,  ובמידה שהמוצר נשלח זה מכבר, על מבצע הפעולה להחזיר את המוצר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא לשי ושלט על חשבונו, בתוך 14 יום. אין בתוצאות הביטול כדי לגרוע מזכותה של שי ושלט לתבוע את נזקיה, בשל כך שערך המוצר פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.
דע: לא ניתן לבצע ביטול עסקה, או להחזיר מוצר שיוצר בהזמנה אישית, שחרטו עליו, הדפיסו עליו או שהוטבעה עליו הטבעה אישית של מבצע הפעולה, אא"כ חלה טעות שמקורה בשי ושלט.

 • שירות לקוחות

א. לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו ו/או לגביי המוצרים המוצעים בו, ניתן ליצור קשר טלפוני או באמצעות הדואר האלקטרוני

ב. כל שאלה או בירור לגבי המוצרים המוצגים באתר לרבות באשר למפרט הטכני של המוצר, מידע על תפעול המוצר, אחריות וכיוצ"ב, ניתן לפנות לשירות לקוחות בטלפון: 02-9918050 בשעות פעילות שירות הלקוחות (בימים א'-ה' בשעות: 09:00-20:00) או בדוא"ל: az8050@gmail.com

 • שימוש באתר

א. כל משתמש רשאי לבצע רכישה באתר, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

–  כל תושב ישראל אשר מלאו לו 18 שנים,

– המשתמש הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות.

– המשתמש הינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.

– המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי ויזה או ישראכרט ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.

– המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט בישראל ובעל כתובת מגורים בישראל.

ב. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, שי ושלט תהא רשאית למנוע ממבצע פעולה מלהשתתף במכירות באתר, באמצעות חסימתו בכל אחד מהמקרים הבאים:

– מבצע הפעולה ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין.

– מבצע הפעולה הפר תנאי מתנאי התקנון.

– מבצע הפעולה מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון.

– מבצע הפעולה ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בשי ושלט ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או בצד ג' כלשהו.

 • אבטחת המידע

שי ושלט נוקטת בכל אמצעי הזהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. עם זאת במקרים שאינם בשליטתו ו/או הנובעים מכח עליון, שי ושלט לא תהא אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה. שי ושלט מתחייבת שלא להעביר את פרטי הלקוח לצד ג'.

ביטול רכישה

א. מבצע פעולת הרכישה רשאי לבטל את עסקת הרכישה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו על פיו. ברכישת פריטים מסויימים, לא יוכל מבצע הפעולה לבטל את העסקה, הכל כאמור בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן.

ב. ביטול של עסקה יעשה באמצעות פניה לשירות הלקוחות של החברה.

ג. לא ניתן לבטל עסקה למוצר שיוצר בהזמנה אישית, שחרטו עליו ו/או הדפיסו עליו, גם אם עדיין לא נשלח ללקוח.

ג. ביטול העסקה יהיה בתוקף אך ורק לאחר קבלת דואר אלקטרוני מהחברה המאשר את הבקשה לביטול העסקה. במקרה שהביטול אושר יש להשיב את המוצר לחברה כאשר כל העלויות הכרוכות בהחזרת המוצר תחולנה על הלקוח. החזרת המוצר תיעשה כשהוא באריזתו המקורית בצירוף החשבונית המקורית ושעדיין לא חלפו 30 יום מתאריך רכישת המוצר

ד. במקרה של ביטול העסקה, תחזיר החברה ללקוח את הסכום ששולם על ידו עבור המוצר, בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם.

ה. על מנת להבטיח שהמוצר לא ייפגם או יישבר בעת שילוחו חזרה לחברה, יש לארוז אותו באריזתו המקורית, בנוסף אנו ממליצים לשלוח את המוצר באמצעות גוף המאפשר מעקב אחר מיקומו של המוצר בעת השילוח וכן לרכוש כיסוי ביטוח למקרה שיגרם נזק למוצר בעל השילוח.

ו. לא יינתן החזר כספי לפני שהמוצר יחזור אלינו.

ז. האמור בסעיף זה לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן.

 • ביטול מכירה ע"י שי ושלט

א.  שי ושלט תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה: במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר. במקרה של כח עליון, פעולות מלחמה, איבה, או טרור המונעים המשך המכירה ו/או ביצועה.או אם יתברר לה כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות לא חוקית של מבצע המכירה ו/או צד ג' כלשהו.

ב. הודעה על ביטול המכירה תמסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני אותה ציין הלקוח בעת ההרשמה למכירה.

 1. תנאים נוספים

א. הלוגו, המותג, שם הדומיין, הפטנטים, זכויות היוצרים, מדגמים האתר, גרפיקה, אובייקטים, רעיונות של מוצרים, הממשקים מפרטים, שיטות מספר, סודות מסחר, תוכנות, קוד האתר, התמונות, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של שי ושלט ו/או מי שמטעמו. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר, אלא אם כן ניתנה הסכמה בכתב מטעם שי ושלט

ב. שי ושלט תהא ראשית לשלוח למשתמש דואר אלקטרוני, לפנות למשתמש בכתב או בע"פ בכל מידע בדבר מבצעים.

ג. שי ושלט שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים ללא כל הודעה מוקדמת. מובהר בזאת כי השינוי לא ייעשה לאחר ביצוע הרכישה.

ד. במקרה ויתגלעו מחלוקות בין הצדדים בנוגע לפרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או אכיפתו ו/או כל פעולה או סכסוך הנובעים ממנו, יתבררו אלה במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים ועפ"י דיני מדינת ישראל.

ה. שי ושלט שומרת לעצמו את הזכות לשנות את התקנון מעת לעת ובהתאם לשיקול דעתה.

11. קניין רוחני

– כל זכויות הקניין הרוחני באתר ובחנות הוירטואלית הינן רכושה הבלעדי של שי ושלט
– אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או מהחנות הוירטואלית, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם החברה.

12. דין וסמכות שיפוט

פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו, שבו תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית. עצם רכישת המוצר באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח, כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן, התקנון מהווה חוזה מחייב בינך לבין שי ושלט

דילוג לתוכן